Persondatapolitikk / Cookie betingelser

Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger mv.

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?
NOWAS AS er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt om deg.
Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.


NOWAS AS
Gråterudveien 20
3036 Drammen


Organisasjonsnummer: 917031738


Telefon: +47 480 07 387


E-mailadresse: post@nowas.no


Formålene med vår behandling av personopplysninger, hvilke typer/kategorier av
opplysninger og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger


- Når du bruker vår hjemmeside, innsamler vi følgende personopplysninger:
• Formål: statistikk
• Hvilke typer personopplysninger behandler vi: sporing av aktivitet på hjemmesiden


Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
• Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av

interesseavveiningsregelen i personvernforordningen artikkel 6, stk. 1 (f).

 

Hvor dine personopplysninger stammer fra:

• Cookies, som av brukeren kan aksepteres/avvises
• Javascript sporingsscript

 

Oppbevaring av dine personopplysninger:
• Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi vil oppbevare dine personoplysninger.
Men kan vi opplyse deg om, at vi vil legge vekt på ikke å oppbevare data som er langt over 5 år
gamle i henhold til bokføringsloven når vi skal fastlegge hvor lenge dine opplysninger vil bli
oppbevart.


- Hvis du søker om jobb hos oss, behandles følgende personopplysninger:
• Formål: Vi anvender dine opplysninger i ansettelsesprosedyren med henblikk på ansettelse hos
NOWAS AS
• Hvilke typer personopplysninger behandler vi: Alminnelige personopplysninger som navn,
adresse, telefonnummer, CV, eksamensresultater m.m. som du selv har opplyst (ikke sensitive
opplysninger).


Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
NOWAS AS innsamler og oppbevarer opplysninger om personer som er ansatt i virksomheten eller
som har været ansatt, eller som søker jobb i virksomheten gjelder persondataloven.

 

Hvor dine personopplysninger stammer fra:
• De stammer fra deg selv enten fra søknad sendt på mail eller avlevert personlig hos
NOWAS.


Oppbevaring av dine personopplysninger:
• Vi oppbevarer dine personopplysninger i 4 måneder


- Når du handler hos oss, behandles følgende personopplysninger:
• Formål: forsendelse og fakturering.
• Hvilke typer personopplysninger behandler vi: alminnelige opplysninger (ikke sensitive
opplysninger)


Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:
• Bokføringsloven


Hvor dine personopplysninger stammer fra:
• NETTBUTIKK: Opplysningene inntastes av bruken i forbindelse med opprettelse av bruker på vår
nettbutikk, eller ved ordre som gjest.
• TELEFON/EMAIL: Opplysningene inntastes av en medarbeider hos NOWAS AS, med
brukerens samtykke.


Oppbevaring av dine personopplysninger
• Ved 14 måneders inaktivitet på hjemmesiden slettes data automatisk.

 


Dine rettigheter
Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av
opplysninger om deg.


Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte oss.


Rett til å se opplysninger (innsynsrett)
Du har rett til at få innsyn i de opplysninger om deg som vi behandler, samt en rekke ytterligere
opplysninger.


Rett til beriktigelse (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.


Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår alminnelige
generelle sletting inntreffer.


Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til
å få begrenset behandlingen kan vi fremover kun behandle opplysningerne – bortsett fra oppbevaring –
med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares eller
for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.


Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å komme med en innsigelse mot vår eller lovlig behandling av dine
personopplysninger.
Du kan også komme med en innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.


Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til at motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og
maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen
uten hindring.


Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som
du finner på www.datatilsynet.no.


Klage til Datatilsynet
Du har rett til å inngi en klage til Datatilsynet hvis du er utilfreds med den måten vi behandler dine
personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.


Dokumentopplysning
Dette er 2. versjon av persondatapolitikken for NOWAS AS skrevet 24-05-2018

 


COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER
Dette nettstedet inneholder såkalte informasjonskapsler. En informasjonskapsel/cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din og som inneholder informasjon. Den typen informasjonskapsler som vi bruker kalles session cookies. Informasjonskapsler brukes av rent tekniske grunner for at du skal kunne bruke nettstedet på best mulig måte.
 

Slik bruker vi informasjonskapsler på www.nowas.no

www.nowas.no bruker informasjonskapsler for at optimere nettbutikken og dens funksjonalitet. Du kan lese mer nedenfor om cookies www.nowas.no bruker.
 

Teknisk nødvendig cookie
www.nowas.no blir administrert av HostedShop. Denne type informasjonskapsel brukes til å gjenkjenne deg når du besøker nettbutikken vår. I tillegg bruker vi HostedShops cookie-script til å se, om du er ordentlig informert om nettstedets bruk av informasjonskapsler. Dette gjør vi så du slipper å godkjenne vår bruk av informasjonskapsler hver gang du besøker nettbutikken.

Markedsføring og optimalisering cookies
Vi bruker disse informasjonskapsler for å få optimal drift av nettbutikken vår. Dette inkluderer Google Analytics, som vi bruker for å analysere hvordan du bruker vår nettbutikk, og i hvilken grad. Informasjonen som samles inn vil bli sendt og lagret på Googles servere. Vi bruker også en informasjonskapsel når du ser på Youtube filmer på www.nowas.no. Denne informasjonskapsel bruker Youtube til å registrere hvilke videoer du har sett, og hvor mye av dem du har sett. Alt dette er helt ufarlig - det er til hjelp for å gjøre din online shopping enklere.