Kalibrering og feilsøking på Purewash flowcontroller og WFP-link

Kalibrering og feilsøking på Purewash Flowcontroller og WFP-link

Denne guiden kan brukes på alle Purewash Flowcontroller V16


Daglig drift

 • Trykk for å starte og stoppe flowcontrolleren
 • Trykk  eller  for å stille inn passende vannstrømning
 • Trykk  for å vise batterispenningen  
 • Trykk  igjen for å gå tilbake til det aktuelle vannflowet  

Oppsett av autokalibrering

 • Koble til slangen og børsten til slangetromlen, og sørg for at vannet kan renne fritt
 • Trykk   inntil det står 30 i displayet
 • Hold    og    inne for å gå inn i kalibreringsmenyen   
 • Hold    for å velge   , og trykk deretter   
 • Etter en kort stund vil den beregnede kalibreringsverdien bli vist i displayet og flowcontrolleren er klar til bruk
 • Trykk  for å lagre og forlate kalibreringsmenyen


Oppsett av manuell kalibrering

Dette gir den sikreste kalibreringen. Følg trinnene og juster kalibreringsverdien ved hjelp av    og   , istedenfor å bruke autokalibrering. Vis kalibreringsverdien ved å trykke på   Standard kalibrering ligger mellom 40 og 60

 

Feilsøking

Display viser: Feil: Løsning:
  

En feil har oppståt ved autokalibrering.

Dette vil oppstå når pumpen ikke er koblet til eller når det er trykket på  for å avbryte autokalibrering.
  

Pressure switch aktivert, eller pumpen er ikke tilkoblet.

Rull ut slangen av tromlen for å sjekke om slangen har vridd seg. Feilen kan også skyldes frost i pumpen. Sjekk eventuelle EZ-snap-koblinger og dyser ved børsten. Er koblinger/dyser tette av smuss?
  

Det har oppstått en "dead end" eller vannet kan ikke renne fritt. Sjekk om vannet kan renne fritt eller prøv å heve kalibreringsverdien.

 1. Sjekk om kalibreringen er riktig
 2. Sjekk at dysene ikke er tette. Har du Univalve med en slangeklemme på slangen over svanehalsen, sjekk at den ikke er klemt for mye sammen
 3. Sjekk slangen fra børstehodet og bakover helt inntil slangetromlen, det skal ikke være knekk på slangen.
  

Hvis denne beskjeden blinker, og displayet deretter er blankt, så er pumpen skrudd av for å beskytte batteriet. Spenningen er for lav.

Batterispenningen er for lav og systemet må lades (helst med minst 15 A lader).
  

Det er oppdaget en overstrøm og flowcontrolleren har skrudd av pumpen for å beskytte seg selv.

Senk flowhastigheten og kontroller slangen for blokkeringer.