Vår graffitiserie fra Knud E. Dan A/S
Utviklet for effektiv fjerning og forebygging av graffitiforurensning.

Mange typer overflater og graffiti: Ved graffitirens er målet at den opprinnelige overflaten ikke skal skades. Den påførte graffitien kan være alle slags maling eller lakk. Knud E. Dan A/S har derfor utviklet en serie produkter for å fjerne, og ikke minst forebygge graffiti.

Antigraffitibehandling: For å hindre at graffiti trenger inn i overflaten bør fasaden behandles med antigraffiti. Dette letter rengjøringen av graffiti i fremtiden. Det er bedre å forebygge enn å reparere. Riktig prosedyre: Ettersom du i utgangspunktet verken kjenner til overflaten eller påført graffiti, har Knud E. Dan A/S utviklet et metodediagram som beskriver den sikreste prosedyren og gir gode råd før oppstart av behandlingen. Skjemaene er ment som et hjelpemiddel for å finne riktig grafittifjerner til oppgaven, uten å skade bygningsoverflaten. Du finner metodediagrammet på baksiden av folderen.

TIPS & TRIKS FOR GRAFFITIFJERNING

Frimerketest:
Utfør alltid en frimerketest hvis det er tvil om overflaten tåler rensingen, det er viktig å merke seg at reaksjonstiden er en vesentlig faktor, da lang reaksjonstid fjerner forurensningen bedre, men kan også skade underlaget.

Varmtvannsvasker:
Store mengder graffiti på utvendige overflater må vaskes av med varmtvannsvasker. Dersom det brukes varmtvannsvasker til skylling, må det tas hensyn til hvor mye trykk og varme overflaten tåler. Vi anbefaler et moderat trykk på 100-110 bar og 70-90 °C varmtvann. Du vasker bort graffitien, i stedet for å spyle den av, som kan slite unødvendig på overflaten.

Temperaturer:
For utendørs graffitifjerning er også temperatur en viktig faktor. Vi anbefaler aldri å rense graffiti ved temperaturer under 5°C, dette på grunn av fare for frostsprengning i fasaden. Likeledes krever produktene i graffitiserien svært lang reaksjonstid ved temperaturer under 10°C.

Etterbehandling:
Etter behandlingen, skyll alltid overflaten grundig til den er fri for vaskemiddel. Ved behandling av porøse overflater med sterkt alkaliske eller sure rengjøringsmidler kan det være nødvendig å nøytralisere overflaten. Skyggefjerner må for eksempel nøytraliseres med murrens og skylles med vann. Pass også på at disse ikke skader bygningsoverflaten.

Antigraffitibehandling:
For å hindre at graffiti trenger inn i overflaten bør fasaden behandles med antigraffiti. Dette letter rensingen av graffiti i fremtiden. Det er bedre å forebygge enn å reparere.

Anti-Graffiti 24/7 - For behandling av absorberende, ru og glatte overflater som tåler vann. Etterlater en usynlig film som hindrer graffitimaling og tusjer i å stivne på overflaten. Avviser også smuss og vann.

Graffiti-Stopp - For behandling av glatte og ikke-absorberende overflater som tåler vann. Etterlater en usynlig, glassaktig film som hindrer graffitimaling og markører i å feste seg til den originale overflaten. Virker smuss- og vannavstøtende.

Antigraffitiproduktene skal legges ut i et tynt lag med malingssprøyte.

Last ned skjema med overflater og produkter, metodediagrammet her (dansk):

Åben i nyt vindue